Battle in Space : The Armada Attacks

Battle in Space : The Armada Attacks

เรื่องย่อ Battle in Space : The Armada Attacks 

ในตอนต้นทศวรรษ 2400 มนุษย์ได้ขยายอาณาจักรไปทั่วกาแลคซีและก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้น แต่ว่าเชื้อสายมนุษย์ก็จำต้องยอมแพ้ต่อมนุษย์ต่างดาวสายพันธุ์หนึ่งที่ใช้เวทมนต์เป็นอาวุธเปรียบได้กับบิดามดอวกาศที่ค่อยรุกล้ำเข้ามาทำลาย หนังอวกาศ ก็เลยมีการต่อสู้เพื่ออำนาจสูงสุดในอวกาศ